Ātrāka jaunu zāļu apstiprināšana

Reālās pasaules dati

Dati, kas iegūti no vairākiem avotiem, kas saistīti ar rezultātiem neviendabīgā pacientu populācijā reālajā vidē, piemēram, pacientu aptaujas un klīniskie pētījumi.
Atsauce

Kontroles grupu izveide klīniskajos pētījumos
Elektroniskie medicīniskie dokumenti (EMD) anonimizēti pacienta dati

Elektroniski uzkrāti medicīniskie dokumenti par primārās un sekundārās veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu veido vienotu informācijas vienību. Medicīniskajos ierakstos iekļauj informāciju, kas nodrošina pacienta atpazīstamību, apliecina diagnozi, pamato izmeklējumus un ārstēšanas metodes, kā arī precīzi ataino ārstēšanas rezultātus. Medicīniskie ieraksti tiek elektroniski uzkrāti vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.
Atsauce

Apmierinošas normatīvās prasības

Lai jaunas zāles saņemtu uzraugošo institūciju apstiprinājumu, bieži vien nepieciešami vairāki gadi, jo nav pietiekami daudz cilvēku, kas varētu piedalīties klīniskajos pētījumos. Tas ir īpaši liels izaicinājums reto slimību gadījumā, kur jau tā ir maz pacientu un vēl mazāk ir to, kuri ir gatavi piedalīties un, iespējams, nokļūt kontroles grupā. Šo izaicinošo faktoru rezultātā randomizētos klīniskos pētījumos ir grūti iekļaut pacientus.

Šobrīd esam datu revolūcijas laikmeta sākumā. Reālu pacientu klīniskie dati piedāvā vērtīgu kvantitatīvas informācijas datu kopumu par standarta ārstēšanas efektivitāti. Roche veic izpēti, kā izmantot šos reālās pasaules datus (RPD), lai palīdzētu pacientiem ātrāk saņemt dzīvību glābjošas terapijas.

Reālās pasaules dati : dati, kas var sniegt informāciju par veselības stāvokli, piemēram, elektroniskie veselības reģistri, pieprasījumu un norēķinu darbības, produktu un slimību reģistri, aptaujas un mobilo lietotņu dati.

Piemēram, reta vēža gadījumā būtu bijuši vajadzīgi daudzi gadi, lai iekļautu pietiekami daudz pacientu gan klīniskā pētījuma ārstēšanas, gan kontroles grupā. Taču Roche sadarbojas ar Flatiron Health, lai izmantotu RPD, un izveidotu kontroles grupu, samazinot pētījuma veikšanai nepieciešamo laiku. Šāda pieeja dod iespēju paātrināt apstiprināšanas procesu, kas bieži vien ilgst gadiem.