Lielāka ietekme uz ikdienas veselību

Digitālā veselība

Digitālā veselība un aprūpe ir rīki un pakalpojumi, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), lai uzlabotu profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, uzraudzību un pārvaldību veselības jomā, kā arī lai uzraudzītu veselībai kaitīgus paradumus un reaģētu uz tiem. Digitālā veselība un aprūpe ir inovatīva pieeja un ar tās palīdzību var uzlabot piekļuvi aprūpei un tās kvalitāti, kā arī nostiprināt veselības nozares vispārējo efektivitāti.
Atsauce

Valkājamas ierīces
Slimību uzraudzība

Viens no aizraujošākajiem personalizētās veselības aprūpes aspektiem ir iespēja sniegt vairāk informācijas ārstiem un pacientiem, lai viņi varētu pieņemt informētākus lēmumus par savu veselību. Digitālie veselības rīki var dot pacientiem piekļuvi informācijai par viņu veselību, piedāvājot iespēju rūpēties par sevi kā nekad agrāk. Šīs tehnoloģijas var izmainīt slimības uzraudzību un mazināt nepieciešamību doties iknedēļas vai ikmēneša vizītē pie ārsta. To vietā tehnoloģijas var piedāvāt rezultātus, kuri ir pieejami ārstam un pacientam jebkurā laikā.

Digitālā veselība: digitālie rīki, kas pacientiem sniedz lielākas iespējas savas slimības diagnostikā un uzraudzībā, kā, piemēram, digitālas ierīces, norijami sensori, robotika un veselības lietotnes.

Tā, piemēram, Roche izmanto viedtālrunī balstītu lietotni Floodlight, ar kuras palīdzību var noteikt apziņas spēju un kustību funkcijas izmaiņas multiplās sklerozes pacientiem. Šobrīd datus izmanto pētnieki, taču nākotnē šādas platformas varētu palīdzēt pacientiem un to ārstiem iegūt dziļāku izpratni par to, kā mainās slimības. Tas ir tikai viens mobilo lietotņu vērtības demonstrējums reāllaika simptomu uzraudzībā un, iespējams, aprūpes optimizācijā.