Paātrināta jaunu ārstēšanas veidu atklāšana

Reālās pasaules dati

Dati, kas iegūti no vairākiem avotiem, kas saistīti ar rezultātiem neviendabīgā pacientu populācijā reālajā vidē, piemēram, pacientu medicīniskie ieraksti, slimību reģistri, pacientu aptaujas, dati no pacientu mobilām aplikācijām.
Atsauce

Mākslīgais intelekts

Tehniska informācijas apstrādes sistēma, kas spēj veikt sarežģītus uzdevumus; cilvēka intelekta datormodelis.
Atsauce

Klīnisko-genomisko datu bāzes

Genomiskā profilēšana: laboratorijas metode, kas tiek izmantota, lai izprastu ar audzēja šūnām saistītās DNS sekvences un ģenētiskās mutācijas, kas var būt specifiskas konkrētajam vēža veidam.
Atsauce

Jauni zaļu mērķi

Agrāk pētniekiem bija jāpaļaujas uz ierobežotu informāciju par pacientu, taču tagad ir arvien vairāk pieejamas detalizētas datu kopas par individuālu pacientu un tūkstošiem līdzīgu pacientu. Turklāt šos datus bieži ievāc tieši ikdienas medicīniskajā aprūpē. Šāda veida dati paver jaunas izpētes iespējas un var atklāt un uzlabot ārstēšanas metodes.

Roche vienmēr ir koncentrējies uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu jaunās zālēs, biomarķieros un diagnostikas metodēs, lai uzlabotu personalizēto medicīnu. Tagad, kad veselības dati ir pieejami lielākā apjomā un ir daudzveidīgāki nekā jebkad agrāk, mūsu pētnieki var ātrāk iegūt unikālu ieskatu un, iespējams, sniegt vairāk iespējas cilvēkiem, kuru slimība nereaģē uz esošo terapiju.

Genomiskā profilēšana: laboratorijas metode, kas tiek izmantota, lai izprastu ar audzēja šūnām saistītās DNS sekvences un ģenētiskās mutācijas, kas var būt specifiskas konkrētajam vēža veidam.

Sadarbībā ar Flatiron Health un Foundation Medicine ir izveidota klīniski-genomiskā datu bāze, kas ir balstīta uz anonimizētiem reālās pasaules datiem. Tā sniedz iespēju izzināt šāda veida jautājumus nebijušā mērogā un rada iespēju paātrināt zāļu atklāšanu.