Partnerība visā pasaulē

Akadēmiskās institūcijas
Pacientu aizstāvības alianses
Farmācijas industrija
Ārsti
Valsts institūcijas
Uzraugošās institūcijas
Tehnoloģiju uzņēmumi

Viens cilvēks vai pat viena organizācija nevar mainīt kaut ko tik sarežģītu kā veselības aprūpes sistēma. Visā pasaulē organizācijas cīnās, lai uzveiktu dažādas slimības, taču vēl ir tāls ceļš ejams, līdz visiem pacientiem būs pieejama personalizēta veselības aprūpe. Lai sasniegtu šo mērķi, ir nepieciešams globāls partnerības tīkls.

Sadarbībā ar akadēmiskajām institūcijām, nozares partneriem, pacientiem, ārstiem, valstu valdībām, uzraugošajām institūcijām, maksātājiem un tehnoloģiju uzņēmumiem mēs cenšamies izveidot veselības aprūpes modeli, kurš atbilst ikviena pacienta vajadzībām un jebkurai slimībai. Šī starpnozaru sadarbība ir nozīmīga, lai paātrinātu pētniecību un attīstību. Balstoties uz šo sadarbību, pielietojot tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts un digitālā veselība, mēs varēsim izveidot pielāgotus ārstēšanas risinājumus katra pacienta stāvoklim, genoma profilam, dzīvesveidam un vajadzībām.