Personalizēta veselības aprūpe

Pateicoties straujajam progresam medicīnā, datu zinātnē un tehnoloģijās, mēs esam nonākuši pagrieziena punktā veselības aprūpē. Ir pavērusies unikāla iespēja uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un piedāvāt personalizētu pieeju katram pacientam.

Vairāk nekā 20 gadus Roche ir palīdzējis likt zinātniskus pamatus personalizētai veselības aprūpei radot medikamentus, kas ir vērsti uz katra cilvēka slimības unikālo bioloģiju. Straujā zinātnes un tehnoloģiju attīstība šodien sniedz iespēju šo pieeju pielietot katrā pacienta ārstēšanās ceļa posmā. Personalizētā veselības aprūpe var palīdzēt risināt problēmas un neatrisinātos jautājumus visā veselības aprūpes ekosistēmā- sākot no zāļu atklāšanas, izpētes un apstiprināšanas, līdz diagnozei, slimības gaitas uzraudzībai un zāļu pieejamībai. Mūsu mērķis ir veidot nākotnes veselības aprūpes sistēmu, kas ir individuāli pielāgota pacientiem, sniedzot pareizo ārstēšanu konkrētam pacientam pareizajā laikā.