Uzlabota piekļuve labākai ārstēšanai

Kompensācijas modeļi

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS).
Atsauce

Veselības vienlīdzība un atšķirības
Normatīvā politika

Roche ir apņēmies būtiski mainīt veselības aprūpes sistēmu, sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm, lai pacienti varētu saņemt nepieciešamo ārstēšanu. Mēs strādājam, lai šajā nolūkā katrā valstī tiktu ieviesta inovatīva politika un tiesiskais regulējums.

Mēs jūtamies atbildīgi par to, lai ikviens varētu gūt labumu no jaunākajiem sasniegumiem ārstēšanā, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskā statusa. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka mūsu pieeja personalizētajai veselības aprūpei palīdzēs novērst atšķirības veselības aprūpes nodrošinājumā.

Turklāt mēs izstrādājam rīkus, lai uzlabotu medikamentu kompensācijas izvērtēšanu. Tā, piemēram, izmantojot reālās pasaules datus no Flatiron Health, mēs izvērtējām ilgtermiņa dzīvildzi pacientiem ar plaušu vēzi, kuri ir saņēmuši standarta ārstēšanu.