Privātuma politika

Pēdējo reizi atjaunota: 2020. gada 27. aprīlī.

Privātuma paziņojums

F. Hoffmann La-Roche AG tiešsaistes privātuma politika

Paldies, ka apmeklējat Roche interneta lapu vai sazināties ar mums pa e‑pastu.

Uzņēmums F. Hoffmann-La Roche Ltd (“Roche”) ir apņēmies aizsargāt jūsu personisko informāciju. Šajā privātuma politikā ir aprakstīti personiskās informācijas veidi, ko Roche var ievākt; līdzekļi, ar kuriem Roche var ievākt informāciju; līdzekļi, ko Roche ievieš, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju; un jums sniegtās izvēles iespējas attiecībā uz jūsu personiskās informācijas izmantošanu.

Šī privātuma politika attiecas tikai uz Roche interneta lapām, kurās ir saite uz šo politiku. Mēs neapstiprinām un neatbildam par trešo pušu tiešsaistes resursu saturu, un mūsu privātuma politika neattiecas uz vietnēm, kas nav saistītas ar Roche, pat ja tām piekļūstat, izmantojot saiti mūsu interneta lapā. Pirms jebkādas informācijas sniegšanas, jums vajadzētu pārskatīt jebkuras trešās puses vietnes privātuma politikas.

Šajā privātuma politikā “personas dati“ ir jebkura informācija, ar kuru jūs iespējams individuāli identificēt gan tieši, gan netieši, ieskaitot, bet ne tikai, jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Drošības ziņojums nepilngadīgajiem

Mūsu interneta lapas ir orientētas uz pieaugušo auditoriju. Mēs neiegūstam personu identificējošu informāciju no personām, kas pēc mūsu rīcībā esošas informācijas ir jaunākas par 16 gadiem, bez iepriekšējas, pārbaudāmas to likumīgo pārstāvju atļaujas. Šādiem likumīgajiem pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt apskatīt un dzēst bērna sniegto informāciju. Turklāt ikvienam nepilngadīgajam pirms jebkādu personas datu izmantošanas vai izpaušanas šajā interneta lapā vai tiešsaistes resursā ir jālūdz sava likumīgā pārstāvja atļauja.

Personas datu Pārziņa kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir: Roche Latvija SIA,

Miera iela 25, Rīga, Latvija, LV-1001

Tālr. 67039831; Fakss 67039833

Ja vien skaidri netiek norādīts citādi, šī privātuma politika attiecas uz F. Hoffmann-La Roche Ltd vai SIA Roche Latvija vai to interneta lapām.

Uz jūsu personas datu apstrādi attiecas ES vispārējā datu aizsardzības regula (“ES”) 2016/679 (“VDAR”), F. Hoffmann-La Roche Ltd pārstāvis Eiropas Savienībā ir Roche Privacy GmbH, Emil-Barell- Str. 1, D-79639 Grenzach-Wyhlen.

Jūs varat sazināties ar personas datu pārzini pa pastu Miera ielā 25, Rīgā, Latvijā, LV-1001 vai pa e-pastu , Tālr. 67039831; Fakss 67039833

Kā un kāpēc mēs iegūstam jūsu personas datus

Šajā interneta lapā mēs varam pieprasīt un ievākt jūsu personu identificējošu informāciju, piemēram, vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu informāciju kopā ar šiem identifikatoriem. Mēs varam arī apkopot noteiktus personas datus, kas tieši neidentificē jūs pēc vārda, taču ar to palīdzību varam noteikt, vai konkrēta ierīce ir piekļuvusi mūsu vietnei.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus mūsu vietnēs daudzu iemeslu dēļ, tostarp lai:

 • atbildētu uz jūsu pieprasījumiem vai jautājumiem;
 • noslēgtu darījumu;
 • personalizētu jūsu pieredzi;
 • veiktu interneta lapas analīzi un izmērītu tās veiktspēju;
 • izsekotu un uzraudzītu nevēlamus notikumus un citas darbības, kas saistītas ar farmakovigilanci; un
 • uzturēt interneta lapu, tostarp drošību tajā.

Mūsu interneta lapā vairāku pakalpojumu izmantošanai, piemēram, aptaujas, reģistrāciju un satura koplietošanas funkciju (t.i., saite “e-pasts draugam”), ja jūs izvēlaties tos izmantot, nepieciešami personas dati,. Roche un tās sadarbības partneri (piemēram, pakalpojumu sniedzēji vai citas trešās puses, kas sniedz noteiktus pakalpojumu Roche) vāc šo informāciju par jums tikai tad, ja jūs to brīvprātīgi sniedzat mums. Lūdzu ņemiet vērā, ka dažas šīs vietnes funkcijas jums var nebūt pieejamas, ja izvēlaties nesniegt noteiktus personas datus. Visi personas dati, kurus sniedzat mūsu vietnēs, tiks izmantoti saskaņā ar šo privātuma politiku.

Plašāka informācija par apstrādes darbībām

Šajā tabulā sīkāk aprakstītas visas ar tīmekļa vietni saistītās apstrādes darbības un sniegta informācija par katras aktivitātes ietvaros apkopotās informācijas kategorijām, kā arī katras šīs darbības apstrādes tiesisko pamatu, ciktāl personas datu apstrāde ir pakļauta VDAR.

 

Personas datu mērķis un kategorijas Tiesiskais pamats Avots

Atbildēšana uz pieprasījumiem vai jautājumiem.
Mēs jūsu sniegto informāciju varam izmantot, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, piemēram, gadījumos, kad iesniedzat medicīniskās informācijas pieprasījumu, interesējaties par produktu vai pierakstieties saņemt mūsu e-pasta jaunumus. Atkarībā no jūsu pieprasījuma mēs apkopojam jūsu kontaktinformāciju (piemēram, jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, amata nosaukumu), jūsu intereses un vēlmes (piemēram, produktus vai interešu jomas) un visu citu jūsu sniegto informāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā tiek vākti personas dati medicīniskās informācijas pieprasījumiem, lūdzu, skatiet mūsu privātuma paziņojumu par farmakovigilanci, medicīnisko informāciju un Sūdzībām par produktiem.

Šiem nolūkiem mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm atbildēt uz jūsu pieprasījumu. Ja savas izmeklēšanas ietvaros esat iesniedzis slepenus personas datus, mēs šādu apstrādi veiksim arī uz jūsu skaidri izteiktas piekrišanas pamata. Ja ir nepieciešami ziņojumi, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta i) apakšpunkts

Darījumu noslēgšana.
Dažās mūsu interneta lapas daļās var tikt apkopoti jūsu personas dati, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un izprastu jūsu intereses un vēlmes. Šajos gadījumos mēs varam apkopot jūsu kontaktinformāciju, kā arī iepriekšējo ar mums slēgto darījumu vēsturi (piemēram, pasūtījumu vēsture, klienta konta informācija).

Mēs izmantojam šo informāciju, lai izpildītu ar jums slēgto līgumu.

VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Pieredzes personalizēšana.
Mēs varam apkopot noteiktu informāciju par jums, jūsu vēlmēm un to, kā jūs iepriekš esat sazinājies ar mums, lai izprastu jūsu interesi par mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai mēs varētu jums palīdzēt pēc iespējas labāk. Tas var ietvert informāciju par jūsu kontaktinformāciju un produktu preferencēm, valodām, mārketinga preferencēm un demogrāfiskajiem datiem.

Gadījumos, kad mēs automātiski ievācam šo informāciju, mēs to vācam un apstrādājam mūsu leģitīmo interešu ievērošanai. Citos gadījumos mēs apkoposim un apstrādāsim šo informāciju ar jūsu piekrišanu.

VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Vietņu analīze un izsekošana.
Ja to atļauj likumi, mēs varam apvienot jūsu sniegtos personas datus ar citu informāciju, kuru jūs  esat sniedzis Roche mūsu vietnēs. Ja to atļauj likums, mēs varam arī apvienot personas datus, kas savākti caur mūsu vietnēm un tiešsaistes resursiem, ar Roche bezsaistes ierakstiem un informāciju, ko mums sniegušas trešās puses. Plašāku informāciju par to var atrast zemāk esošajā sadaļā un mūsu paziņojumā par sīkdatnēm.

Gadījumos, kad mēs automātiski vācam šo informāciju, mēs to vācam un apstrādājam mūsu leģitīmo interešu ievērošanai. Citos gadījumos mēs apkoposim un apstrādāsim šo informāciju ar jūsu piekrišanu.

VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

Nevēlamo notikumu un farmakovigilances izsekošana un uzraudzība.
Dažās norādītajās mūsu vietņu daļās var tikt apkopoti personas dati, kas saistīti ar nevēlamiem notikumiem vai citām ar farmovigilanci saistītajām darbībām. Šī informācija ir ļoti svarīga sabiedrības veselībai, un tā tiks izmantota, lai atklātu, novērtētu, izprastu un novērstu nelabvēlīgus notikumus vai citas ar medicīnu saistītas problēmas. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā mēs izmantojam un izpaužam personas datus šiem mērķiem, lūdzu, skatiet mūsu privātuma paziņojumu par farmakovigilanci, medicīnisko informāciju un sūdzībām par produktiem.

Šiem nolūkiem mēs apkopojam un apstrādājam jūsu informāciju, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus, un, iespējams, mums būs tie būs jānodod uzraugošajām iestādēm.

VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta i) apakšpunkts

Pārvaldīt un uzturēt mūsu vietni.
Mēs izmantojam šo informāciju, lai aizsargātu mūsu vietnes, tīkla sistēmas un citus resursus. Tas var ietvert informāciju par jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, piekļuves resursiem un līdzīgu informāciju.

Mēs apkopojam šo informāciju automātiski mūsu leģitīmo interešu ievērošanai, lai uzturētu, uzturētu un aizsargātu mūsu vietnes.

6. panta 1. punkta f) apakšpunkts

Sīkdatnes un tīmekļa bāksignāli

Mūsu tīmekļa vietnes un tiešsaistes resursi var ievākt informāciju par jums, kas, iespējams, nevar jūs tieši identificēt, bet var būt attiecināma uz jums vai noteiktu ierīci. Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu tīmekļa lapu darbību, kā arī uzzinātu vairāk kā mūsu tīmekļa lapas un tiešsaistes resursi tiek izmantoti un kā tos uzlabot un administrēt tīmekļa lapu. Vienlaikus mēs izmantojam šo informāciju, lai spētu jums piedāvāt personalizētu informāciju atbilstoši jūsu interesēm, pamatojoties uz tīmekļa vietnes izmantošanas paradumiem. Piemēram, mēs varam ievākt IP adresi, kuru jūsu datoram piešķīris jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs. Šī adrese var mainīties katru reizi, kad tiek izveidots savienojums ar internetu (“dinamiska” IP adrese), vai arī tā var palikt tāda pati (“statiska” IP adrese). Vairumā gadījumu šī informācija tiek savākta automātiski mūsu leģitīmo interešu labā. Lai ievāktu šīs sīkdatnes, mēs lūdzam jūsu atļauju. Skatiet Sīkdatņu politiku, lai uzzinātu vairāk.

Atsevišķas tīmekļa pārlūkprogrammas un citas programmas var izmantot tos, lai signalizētu par jūsu vēlmēm Roche par to, kā un vai Roche vai trešās puses var vākt informāciju par jūsu tiešsaistes darbībām. Pašlaik Roche uz šādiem signāliem nereaģē.

Personas datu izmantošana mārketingā

Mēs nepārdodam un nenododam jūsu personas datus nevienai nesaistītai struktūrai viņu tiešā mārketinga vajadzībām, ja vien mēs jums skaidri par to paziņojam un nesaņemam jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Mēs izmantojam trešo personu reklāmas uzņēmumus, lai ievietotu reklāmas citās vietnēs. Šie uzņēmumi var izmantot datus par jūsu apmeklējumiem šajā un citās vietnēs, lai novērtētu reklāmas efektivitāti un sniegtu reklāmas par mūsu precēm un pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par šo praksi un izvēli atteikties no šīs informācijas izmantošanas šajos uzņēmumos, skatiet mūsu sīkdatņu politiku.

 

Informācijas apmaiņa/ Personas datu saņēmēji

Jūsu personas datu saņēmēji

Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar Roche filiālēm visā pasaulē. Roche filiāles izmantos jūsu personas datus tādiem pašiem mērķiem kā mēs. Roche filiāļu saraksts ir pieejams pašreizējā gada pārskatā, kas atrodams vietnes www.roche.com sadaļā Investori.

Mēs jūsu personas datus varam kopīgot arī ar trešajām personām, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, lai:

 • Izpildītu Roche darījumsaistības;
 • veiktu mūsu interneta lapas un citu tīmekļa platformu tehnisko apkopi;
 • atvieglotu apvienošanos, konsolidāciju, kontroles nodošanu vai citu korporatīvu reorganizāciju, kurā piedalās Roche, vai saskaņā ar Roche veikto finanšu vienošanos;
 • Atbildēt uz atbilstošiem pilnvarotu pārvaldes iestāžu pieprasījumiem vai, ja to pieprasa piemērojamie likumi, tiesas rīkojumiem vai valdības noteikumiem; un
 • Ja tas nepieciešams korporatīvajai revīzijai vai drošības draudu vai sūdzību izmeklēšanai vai atbildēšanai uz tām.

 

Jūsu personas datu starptautiskā nodošana

Jebkurus personas datus, ko jūs mums sniedzat, izmantojot šo vietni, var pārsūtīt vai glabāt ģeogrāfiskā reģionā, kas uzliek atšķirīgus privātuma pienākumus nekā jūsu izcelsmes valsts. Tas nozīmē, ka jūsu personas dati var tikt nosūtīti uz valsti, kurā ir mazāk ierobežojoši datu aizsardzības likumi nekā jūsu pašu. Jebkura šāda pārsūtīšana tiks veikta saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Roche grupas ietvaros līgumi personas datu pārsūtīšanai satur ES standarta līguma noteikumus saskaņā ar ES Komisijas 2004. gada 27. decembra (2004/915 / EK) un 2010. gada 5. februāra (C (2010) 593) lēmumu, kas ir atbilstoši VDAR un nodrošina pietiekamas drošības garantijas. Papildus standarta līguma noteikumiem Roche var izmantot arī personas datu apstrādātājus, kas sertificēti saskaņā ar ES Privātuma vairogu (Privacy Shield), kas nosaka piemērotus un atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību VDAR saskaņā ar ES Komisijas 2016. gada 12. jūlija lēmumu (C (2016) 4176).

Jūsu personas datu saglabāšanas / glabāšanas periods

Jūsu personas datu glabāšanas ilgums būs atšķirīgs atkarībā no mērķa, kuram mēs esam savākuši un apstrādājam jūsu personas datus. Vairumā gadījumu personas dati tiks glabāti trīs (3) gadus pēc pēdējās sadarbības. Mēs tomēr varam jūsu personas datus glabāt ilgāku laika periodu, ja šādu pienākumu paredz likums. Piemēram, ziņojumi, kas saistīti ar farmakovigilanci, tiek glabāti vismaz 10 gadus pēc produkta izņemšanas no aprites pēdējā valstī, kurā produkts tika laists tirgū.

Informācija par jūsu tiesībām attiecībā uz jūsu personas datiem

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu un apstrādi.

Jūsu tiesības, kas izriet no VDAR

Fiziskām personām Eiropas Ekonomiskajā zonā ir šādas tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi:

 • Tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, kas ir Roche rīcībā;
 • Tiesības labot jebkādus neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • Tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā, lai jūs varētu pārsūtīt personas datus trešajām personām, vai pieprasīt, lai Roche tieši pārsūtītu jūsu personas datus trešajai pusei;
 • Tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi mārketinga un citiem mērķiem;
 • Tiesības dzēst jūsu personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami nolūkiem, kuriem tos sniedzāt, kā arī tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi noteiktos ierobežotos nolūkos, kur dzēšana nav iespējama.

Lai izmantotu kādu no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot iepriekš sniegto informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka personas datu dzēšana vai apstrādes ierobežošana ir iespējama tikai tad un tādā mērā, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai mūsu ļeģitīmajām interesēm. Ja datu apstrāde balstās uz piekrišanu, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, bet jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas balstīta uz piekrišanu, likumību pirms tās atsaukšanas. Dzēšanas pieprasījuma gadījumā mēs varam paturēt jūsu personas datu kopijas mūsu lietvedības vajadzībām un lai izvairītos no jūsu personas datu ievadīšanas mūsu sistēmās pēc jūsu pieprasījuma.

Gadījumā, ja jūs uzskatāt vai rodas iespaids, ka mūsu personas datu apstrāde neatbilst VDAR, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 

Personas datu drošība

Roche un tā pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri veic saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu personas datus, kuriem mēs piekļūstam vai kurus saņemam caur šo vietni, no pazaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas un neatļautas piekļuves, izpaušanas, mainīšanas vai iznīcināšanas. Neskatoties uz to, Roche negarantē jūsu personas datu drošību un pilnā mērā ar likumu atļauj atbildību un zaudējumus, kas radušies nozaudēšanas, nepareizas izmantošanas un neatļautas piekļuves, izpaušanas, mainīšanas vai iznīcināšanas dēļ. Mēs iesakām veikt visus iespējamos piesardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus, kurus iesniedzat šajā vietnē.

Šīs privātuma politikas atjauninājumi

Laiku pa laikam Roche var mainīt šo tiešsaistes privātuma politiku. Jebkādas šādas izmaiņas tiks savlaicīgi sniegtas šajā lapā. Roche iesaka regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai redzētu izmaiņas. Datums, kurā pēdējoreiz tika pārskatīts šis paziņojums, redzams šī paziņojuma augšdaļā

Mainīt sīkdatnes iestatījumus